Page 10

RaboWijzer 2014 7 master

Wat doet de private banker? Met Vermogenszorg biedt de Rabobank aan klanten inzicht in de financiële gevolgen van een onverhoopt overlijden, op basis van de persoonlijke wensen en doelstellingen van de klant. De private banker legt verder de gewenste rol bij de voorbereiding van de nalatenschap en na overlijden vast. Een onderdeel van de Rabobank Groep kan ook als adviseur of executeur en ook als bewindvoerder optreden. Voor nabestaanden kan de bank niet alleen voor de afwikkeling van een nalatenschap in financiële en administratieve zin zorgen, maar ook als vraagbaak dienen. Daarvoor zijn draaiboeken en checklists beschikbaar. ‘Mijn erfgenamen komen er samen wel uit, denken mensen vaak’ geleend bijvoorbeeld. Is dat wel goed gedocumenteerd? En hoeveel moet er nog worden terugbetaald?’ Onenigheid over de verdeling van de inboedel komt eveneens vaak voor. Zoals nabestaanden die goederen claimen op basis van een vermeende toezegging van de overleden ouders. Als ouders dat hadden gewild, dan hadden ze dat beter kunnen vastleggen. Wat dat betreft volstaat een handgeschreven briefje met vermelding datum dat voorzien is van een handtekening, een codicil. Maar wat als het codicil niet te vinden is? In één moeite door doen ouders er volgens Van het Hof verstandig aan tal van praktische zaken op schrift te stellen. Denk aan een overzicht van bankrekeningen, verzekeringen en andere financiële overeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook de geheime plek waar eventueel contant geld of sieraden worden bewaard. Nogmaals: komt een overlijden plotseling, dan kunnen de nabestaanden het niet meer vragen, zoals Evelien van Zuilen meemaakte. Ze zegt: ‘Mijn vader heeft jarenlang in Canada gewoond en is daar ook een periode getrouwd geweest. Ik had hem wel willen vragen of daar nog financiële consequenties aan verbonden waren. Zelf konden we daar namelijk nauwelijks een beeld van krijgen.’ Verkapte schenking Bij de afwikkeling van de nalatenschap is het goed om een regisseur te hebben: de executeur. Verstandig is ook om te bepalen wie verder een rol moeten spelen, adviseert Van het Hof. ‘Als er een familiebedrijf in het spel is, kan dat een accountant zijn. Als er veel antiek in de nalatenschap zit, is de betrokkenheid van een gespecialiseerde antiquair geen overbodige luxe.’ Niet zo heel bekend is dat na een overlijden een laatste aangifte inkomstenbelasting voor de overledene ingediend moet worden. Een overlijden is voor de Belastingdienst volgens Van het Hof zoiets als een finale afrekening; een moment om nog eens in het verleden te duiken. ‘Dan kan het bijvoorbeeld zomaar gebeuren dat de belastinginspecteur een afspraak tussen ouders en kinderen over het vruchtgebruik van een woning ineens als verkapte schenking aanmerkt, waarna alsnog een aanslag volgt’, legt Van het Hof uit. ‘Daartegen is natuurlijk bezwaar en beroep mogelijk, maar dat is vaak een lang en moeizaam traject. Soms is het beter om in overleg met een belastingadviseur in alle openheid het gesprek met de fiscus aan te gaan als er onzekerheid is over bepaalde constructies uit het verleden. Dan is de fiscus een stuk coulanter dan wanneer rammelende constructies opzettelijk worden verzwegen.’ 10


RaboWijzer 2014 7 master
To see the actual publication please follow the link above