Page 11

RaboWijzer 2014 7 master

Nabestaanden Checklist Rondom overlijden l Aangifte doen van overlijden voor afgifte akte van overlijden en uittreksel overlijdensregister. l Wens lichaam beschikbaar voor wetenschap uitvoeren. l Uitvaart regelen, is er een (wens voor een) familiegraf en zijn er overige wensen (in codicil)? l Uitkering begrafenisverzekeringen regelen. l Toegang en beveiliging huis regelen. l Verzorging huisdieren organiseren en bederfelijke waar opslaan. Start afwikkeling nalatenschap l Nagaan of erflater testament heeft opgesteld (via notaris of Centraal boedelregister). l Openen testament en informeren erfgenamen over bepalingen. l Regelen bevoegdheid executeur/ boedelgevolmachtigde voor afwikkeling nalatenschap. l In beeld brengen gevolgen huwelijkse voorwaarden en verdeling gemeenschap van goederen. l Laten informeren over gevolgen aanvaarding of verwerping nalatenschap. l Eventueel vervangen sloten en beveiligen woning. l Opslaan inboedel ter voorkoming diefstal en/of in verband met einde bewoning kamer verpleeghuis. l Aanwijzen boedelnotaris. l Afstemmen werkzaamheden notaris en fiscalist. l Afspreken communicatie afwikkelen nalatenschap. l Bij onterving doornemen gevolgen eventuele aanspraak legitieme portie voor erfgenamen. l Gezag minderjarige kinderen regelen. Administratieve afwikkeling en beheer nalatenschap l Betalen van nota uitvaart en openstaande schulden erflater. l Controleren verzekering huis, inboedel en overige bezittingen. l Informeren instanties over overlijden in verband met postverzending/opzeggen overeenkomsten. l Koninklijke onderscheiding terug sturen. l Wijzigen bankrekeningen en volmachten laten vervallen. l Automatische incasso’s controleren en eventueel wijzigen. l Safeloket openen en inventariseren. l Benoemen nieuwe bestuurder van BV of NV en inschrijven in handelsregister. l Tijdelijke bewoning regelen vooruitlopend op verkoop woning. l Inventariseren nabestaandenuitkering en verzekeringen. l Inventariseren inboedel. l Taxeren inboedel. l In beeld brengen vorderingen/schulden kinderen. l Schenkingen inventariseren. l Opstellen boedelbeschrijving. l Eventueel codicil uitvoeren. l Afgeven gelegateerde goederen, rekening houdend met eventuele erfbelasting en kosten. l Inventarisatie wensen erfgenamen over verdeling. l Opstellen verdelingsprotocol inboedel en verdelen goederen. l Overschrijven tenaamstelling auto. l Selecteren veilinghuis en afspraken maken met veilinghuis over te veilen goederen. l Selecteren makelaar en afspraken maken voor verkoop woning. Financiële afwikkeling l Eenmalige uitkering werkgever opvragen. l Controleren opgave partner en wezenpensioen bij pensioenfonds of verzekeraar. l Inventariseren financiële doelen erfgenamen en afstemmen samenstelling beleggingen. l Uitkering overlijdensrisicoverzekering beoordelen rekening houdend met eventuele verpanding. l Keuzemogelijkheden uitvoering testament in beeld brengen. l Aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting regelen. l Vorderingen op kinderen/derden en schulden aan kinderen/derden afwikkelen. l Beoordelen hoeveel geld er beschikbaar moet komen voor betalen aanslagen belastingen, kosten afwikkelen nalatenschap en uitkeren legaten. l Legaten uitkeren, met eventuele aantekening bewind. l Eventueel uitkeren van voorschotten na instemming alle erfgenamen. l Vastleggen verdeling nalatenschap in akte. l Bewind te verkrijgen vermogen vastleggen. Neem voor meer informatie contact op met uw private banker. Wijzer · Rabobank Private Banking 11


RaboWijzer 2014 7 master
To see the actual publication please follow the link above