Page 19

RaboWijzer 2014 7 master

Wat vindt de Rabobank? Gert van de Paal, specialist maatschappelijk verantwoord beleggen – Rabobank Nederland: ‘Ik verwacht dat de markt voor impact investing en met name die van green bonds de komende jaren verder groeit. Het zou goed zijn als deze producten in de toekomst geschikt worden gemaakt voor een grotere groep particuliere klanten, dat komt de impact ten goede. De Rabobank kijkt actief naar mogelijkheden om deze vorm van beleggen mogelijk te maken. We zien impact investing als een manier om beleggingsportefeuilles verder te verduurzamen.’ Green bonds zijn groene obligaties: het geld moet door de uitgevende instelling specifiek gebruikt worden om klimaatproblemen te lijf te gaan; als dijken verzwaren, behoud van biodiversiteit, schoon drinkwater, etc. Deze beleggingen genereren doorgaans marktconforme rendementen. Dat deze markt nog in ontwikkeling is, blijkt uit het feit dat de leningen nu vooral aan institutionele partijen worden verkocht. De beschikbaarheid voor particuliere beleggers is nog beperkt. De markt voor green bonds is relatief jong, maar groeit snel: kredietbeoordelaar Standard & Poor’s becijferde dat de markt in 2014 bijna verdubbelt naar 20 miljard dollar. Het helpt dat inmiddels een 25-tal banken, waaronder de Rabobank, de Green Bond Principles hebben ondertekend. Dat zijn richtlijnen voor de uitgifte van Green bonds. Overigens zijn green obligaties niet te verwarren met de welbekende Groenobligaties, waarbij particuliere beleggers onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor fiscale voordelen, maar waarbij de Nederlandse overheid bepaalt wat ‘groen’ is. Green bonds 19 Wijzer · Rabobank Private Banking


RaboWijzer 2014 7 master
To see the actual publication please follow the link above