Page 67

RaboWijzer 2014 7 master

‘We hebben als land veel te winnen bij het versterken van corporate governance’ beschermingswallen kan optrekken tegen een ongewenste overname. Nederland heeft veel te winnen bij het slechten van beschermingsmuren en het versterken van de corporate governance. Als open economie heeft de BV Nederland belang bij een aantrekkelijk investeringsklimaat en een open bedrijfscultuur. Om die reden vestigen bedrijven als staalreus ArcelorMittal hun hoofdkantoor hier. Zij zijn dan wel geen Hollandse helden, maar ze zorgen wel voor werkgelegenheid. Bovendien heeft de toegenomen invloed van aandeelhouders ervoor gezorgd dat problemen bij een aantal Nederlandse bedrijven sneller worden aangepakt. Het waren aandeelhouders die met Shell in discussie gingen over de structuur van het bedrijf en ABN AMRO wezen op de matige resultaten binnen sommige onderdelen. Zo zijn het ook de aandeelhouders die de bedrijfstop kunnen aanspreken op buitensporige bonussen of een te risicovolle strategie. Door beschermingsconstructies af te breken en de governance te verbeteren komt er een einde aan de Dutch discount. Dat is gunstig, want de discount zorgt er nog altijd voor dat Nederlandse bedrijven die naar de beurs gaan, minder of tegen minder gunstige voorwaarden kapitaal kunnen ophalen dan de concurrentie in het buitenland. Zonder discount zijn we van die handicap af. Als de discount verdwijnt, kan Nederland gemakkelijker buitenlandse bedrijvigheid aantrekken en kunnen nieuwe Hollandse helden ontstaan. Bedrijven die voldoende kapitaal kunnen aantrekken en goed worden bestuurd, mede doordat de aandeelhouders daadwerkelijk zeggenschap hebben. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid en komt de economie als geheel ten goede. Daar komt bij dat bedrijven die al aan de Nederlandse beurs genoteerd staan, hoger gewaardeerd zullen worden. Uiteindelijk is een hoge waardering de beste bescherming tegen een overname. Daar kan geen constructie tegenop. En laten we eerlijk zijn: dan maakt het ook niet zoveel uit of die goedgeleide ondernemingen in Nederlandse of buitenlandse handen zijn. Wijzer · Rabobank Private Banking 67


RaboWijzer 2014 7 master
To see the actual publication please follow the link above