Page 71

RaboWijzer 2014 7 master

‘Is het verstandig om het budgettaire kruit nog even droog te houden?’ met een uitkering erop achteruitgaan. Dat is pijnlijk voor die laatste groep en daardoor is de maatregel politiek lastig te verkopen. Maar vanuit economisch oogpunt is het verstandig. Het verkleint de zogeheten armoedeval waarin veel mensen met een uitkering zich bevinden. Meer ambitie! Alles overziend is het een tamelijk conservatieve, maar degelijke begroting. Het overheidstekort neemt volgend jaar af tot 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is ruim beneden de Europese norm van 3 procent. Uiteraard roept de oppositie dat de regering dús ruimte heeft om meer te stimuleren, maar daar gaat de minister niet in mee. Hij wijst er terecht op dat het economisch herstel nog kwetsbaar is en dat hij rekening moet houden met tegenvallers. Door nu een beetje marge in te bouwen hoeft hij bij de eerste de beste tegenvaller niet gelijk opnieuw in te grijpen. Het is verstandig om het budgettaire kruit nog even droog te houden. Dit neemt niet weg dat het kabinet wel iets meer ambitie mag uitstralen. Het kabinet heeft weliswaar een belastinghervorming aan gekondigd die 100.000 banen moet opleveren, maar die is natuurlijk pas over een jaar of vijf klaar. We weten dat er miljarden moeten worden geïnvesteerd in het verbeteren van onze waterinfrastructuur, zoals dijken, kanalen, sluizen en gemalen. De rente is lager dan ooit, dus goedkoper dan nu kan het niet worden uitgevoerd. Kan dat in de vorm van publiek-private samenwerking niet snel in gang worden gezet? En mocht dat bijten met Europese begrotingsregels, dan kan ik me niet voorstellen dat Nederland voor zoiets belangrijks geen toestemming krijgt. Ons land produceert immers meer dan de helft van het bbp beneden de zeespiegel. Het kabinet heeft een zeer verantwoorde begroting ingediend. Maar het mag best wat ambitieuzer. Niet om meer ‘leuke dingen voor de mensen’ te doen. Wel om de toekomst van de BV Nederland te versterken. Wijzer · Rabobank Private Banking 71


RaboWijzer 2014 7 master
To see the actual publication please follow the link above