Page 58

RaboWijzer 2017 12

Vermogensmanager Louw Koorn: ‘Neem het eerste halfjaar geen ingrijpende beslissingen over je vermogen’ Vermogensmanager Louw Koorn van Rabobank Enschede Haaksbergen begeleidde en begeleidt miniMasters Bedrijfsoverdracht bij verschillende lokale Rabobanken. ‘De diversiteit van de deelnemers is groot, dat maakt de bijeenkomsten leuk en inspirerend.’ Koorn doceert de module Vermogensmanagement, waarin ook aspecten als fiscaliteit en estate planning voorbijkomen. Bijvoorbeeld over de veranderingen in de samenstelling van je vermogen. ‘De ondernemer die zijn bedrijf gaat overdragen, heeft niet per se heel veel geld. Hij heeft een inkomen, maar zijn kapitaal zit vaak voor een groot gedeelte in zijn bedrijf. Na de overdracht komt er vaak wel een behoorlijke som geld vrij. Mijn taak als vermogensmanager is ervoor te zorgen dat het vrijvallende vermogen goed beheerd wordt. En als docent probeer ik deelnemers met elkaar in gesprek te krijgen over die veranderingen, over hun wensen en hun doelen.’ Bezinning Na de intensieve periode van bedrijfsoverdracht volgt een relatieve stilte. Het advies van Louw Koorn is om het eerste halfjaar geen ingrijpende beslissingen te nemen over de vrijgevallen som geld. ‘In die periode ga je samen met een vermogensmanager bedenken hoe je het leven wilt inrichten en welke financiële planning daarbij hoort. Wat heb je nodig om je doelen te verwezenlijken, wat blijft er over, wat wil ik daarmee doen: dat zijn de vragen. Die bezinning en oriëntatie vindt ook plaats in de miniMaster, waar deelnemers onderling wensen, behoeften en uitdagingen bespreken. Je kunt het vergelijken met lotgenotencontact. Heel waardevol, zeker als er mensen bij zitten die al eerder een bedrijf verkocht hebben en uit ervaring spreken. Blijkbaar biedt de miniMaster ook aan die laatste groep nog genoeg nieuwe inzichten.’ Start-ups begeleiden Ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. ‘Er zijn maar weinig ondernemers die zich na de bedrijfsoverdracht met het huishouden gaan bemoeien’, zegt Louw Koorn. Het vrijgevallen geld stelt ze in staat bijvoorbeeld start-ups te begeleiden. Rabobank speelt daarop in via Money Meets Ideas (www.moneymeetsideas. nl), het online platform waarbij informal investors ondernemers ontmoeten die op zoek zijn naar risicodragend kapitaal en expertise. ‘Een keer per kwartaal hebben we een sessie waar drie start-ups mogen pitchen bij investeerders, een soort Dragons’ Den. Tussen de investeerders zitten regelmatig ondernemers die ik ken van de miniMaster.’ Veel ondernemers willen behalve in start-ups ook investeren in goede doelen. ‘We horen heel verrassende dingen. Een deelnemer wilde een zorgerf opzetten. Met acht gezinnen bij elkaar op een erf, in eigen wooneenheden. Zelfstandig wonen maar met de mogelijkheid om later eventuele zorgvoorzieningen gezamenlijk in te kopen. Een soort postmoderne commune, ja.’ Koorn: ‘Zowel in de gesprekken met de vermogensmanager als in de miniMaster wordt de richting bepaald (u wilt verkopen, u wilt stoppen met werken of u wilt iets nieuws beginnen), wordt het bijbehorende financiële plaatje geschetst en is er alle ruimte om ervaringen met lotgenoten te delen. Een bedrijfsoverdracht is vaak de kroon op iemands werk, maar het is ook een complex proces. Wij denken graag mee over dit traject.’ 58


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above