Page 63

RaboWijzer 2017 12

en in Latijns-Amerika veel producenten van basismaterialen. Beleggers hebben nog niet altijd voldoende oog voor deze verschillen. Wat opkomende markten jarenlang bond, was de ontwikkeling in China. De vraag naar grondstoffen vanuit China heeft lange tijd de grondstoffensupercyclus vormgegeven. De grote vraag naar grondstoffen was nodig om de industriële sector en de steden in China te ontwikkelen. Dat zorgde voor een economie die vooral dreef op investeringen. Daar konden veel van deze landen lange tijd van meeprofiteren. Een belangrijke ommezwaai in deze investeringsgedreven economie ontstond toen in 2008 in het Westen de economische crisis uitbrak. De vraag vanuit de rijke landen zakte in. China, en later ook andere opkomende markten, verlegde daarom de focus van het louter produceren voor de export naar het maken van producten en diensten voor de eigen bevolking. De oriëntatie op de thuismarkt maakte verdere hervormingen noodzakelijk. Zo werd bijvoorbeeld in Indonesië meer marktwerking aangemoedigd, werd het rechtssysteem verbeterd en werden de investeringen in infrastructuur en onderwijs opgevoerd.’ Opkomende wereldspelers De verlegde focus heeft ertoe geleid dat de rol van lokale bedrijven op de thuismarkt is toegenomen – en ook daarbuiten. Bedrijven uit China, India en Zuid-Korea concurreren in toenemende mate om de slimste mensen; niet alleen met elkaar, maar ook met westerse bedrijven. En zij investeren kapitalen aan R&D. Zo geeft het Chinese Huawei inmiddels meer geld uit aan onderzoek en ontwikkeling dan Apple. Dit bedrijf concurreert met onder meer Ericsson op de markt voor mobiele netwerken. En niet op kosten, maar op kwaliteit. Bedrijven als AliBaba, Oppo, Huawei, Haier, TSMC, Samsung, Lenovo, Infosys en Naspers slagen erin ook de westerse markt aan te boren. Deze bedrijven zijn niet langer goedkope kopieerders, maar wereldspelers die investeren in kennis en innovatie en die terrein winnen door overnames of een belang in andere bedrijven. ‘Een cruciale factor die de huidige transitie verklaart, is de kwaliteit van de mensen’, zegt Boussebaa. ‘Veel landen worden tegenwoordig dui- 63 Wijzer · Rabobank Private Banking


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above