Page 65

RaboWijzer 2017 12

BRAZILIË CHINA ‘Veel opkomende markten zijn relatief stabieler geworden’ als je wilt beleggen in bedrijven die profiteren van landen die druk aan het hervormen zijn, is dat niet de beste keuze.’ Vaak bestaat de lokale beursindex namelijk voor een deel uit ‘oude’ bedrijven die niet concurrerend zijn. Denk aan bedrijven in de telecom of luchtvaart. In de meeste westerse landen zijn dergelijke bedrijven al onderhevig aan de tucht van de markt. Maar in opkomende markten is dat lang niet altijd het geval. Er valt veel winst te behalen door markten open te gooien voor nieuwkomers. Als je belegt in zulke landen, moet je goed weten welke bedrijven het slachtoffer kunnen worden van hervormingen en welke daar juist baat bij kunnen hebben. ‘Voor beleggers in opkomende markten loont het om je huiswerk goed te doen’, zegt Boussebaa. ‘En dat pleit voor actief management.’ Facts & figures • De marktwaarde van alle beursgenoteerde bedrijven in de opkomende markten was in 1995 nog maar 1% van de totale wereldwijde marktwaarde. Nu is dat 11%. • In 2000 waren van de 500 grootste bedrijven er 10 afkomstig uit China. Nu zijn dat er 100. • Het gemiddelde rendement van aandelen van westerse bedrijven bedroeg sinds 1988 gemiddeld 8,5% per jaar. Aandelen van bedrijven uit opkomende markten stegen met gemiddeld 11,3% per jaar. • Van de grootste 500 bedrijven wereldwijd is 30% afkomstig uit opkomende markten. Volgens McKinsey zal dat in 2025 zijn gestegen tot 45%. • Van de wereldbevolking woont 80% buiten de rijke landen. De groei van de wereldbevolking vindt bijna volledig plaats in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 65 Wijzer · Rabobank Private Banking


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above