Page 67

RaboWijzer 2017 12

‘Invloed van verhalen steeds belangrijker’ Dankzij social media verspreiden verhalen zich tegenwoordig nog veel sneller. Een populair filmpje op YouTube kan ‘viral’ gaan: het grijpt als een zeer besmettelijk virus om zich heen en binnen korte tijd hebben miljoenen mensen over de hele wereld het gezien. Ik ben ervan overtuigd dat de recessie van 2008 en de jaren daarna langer duurde en erger was door verhalen die mensen via de media voorgeschoteld kregen en doorvertelden aan elkaar. Zo hoorden we te pas en te onpas dat onze kinderen het slechter zouden krijgen dan wij en dat we moesten wennen aan blijvend lage economische groei. Achteraf bezien lijkt dat mee te vallen, maar op dat moment wakkerde het de zorgen onder consumenten aan. Ook Donald Trump heeft zijn presidentschap mede te danken aan zijn vertelkunst. Trump heeft zichzelf jarenlang openlijk opgeworpen als succesvol zakenman die dingen geregeld krijgt en zich afzet tegen de gevestigde orde. Hoewel velen het niet met hem eens zijn, heeft die narrative hem wel een plek in het Witte Huis opgeleverd. Op de beurzen heerste na de verkiezingen zelfs een jubelstemming, omdat gevierd zakenman Trump aan de macht was. Psychologie en economie Dus wat hebben economen aan narrative economics? Het betoog van Shiller laat zien hoe belangrijk het is dat economen over de grenzen van hun vakgebied kijken. De laatste jaren is psychologie een belangrijke rol gaan spelen in de economie. Om nog beter te begrijpen hoe consumenten keuzes maken en beïnvloed worden door verhalen, kunnen economen ook leren van reclamemakers en journalisten. Ze moeten aanvoelen wat er in de samenleving speelt en beter inzicht krijgen in de manier waarop verhalen zich verspreiden. Natuurlijk is de invloed van populaire verhalen en geruchten op economische ontwikkelingen niet eenvoudig te meten. Maar in deze tijd van social media en digitalisering is er een schat aan openbare informatie beschikbaar voor analyse. Als economen de invloed van verhalen in hun modellen weten te vatten, kunnen hun voorspellingen alleen maar beter worden. Wijzer · Rabobank Private Banking 67


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above