Page 68

RaboWijzer 2017 12

Door de ogen van Drs. Jos Brauwers (1961) is manager Vermogensplanning. Hij studeerde bedrijfseconomie en fiscale economie in Rotterdam en is lid van de examencommissie van de MFPopleiding aan de Erasmus Universiteit. Einde Pensioen in Eigen Beheer: dit zijn uw opties Met de inwerkingtreding van de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer per 1 april komt een einde aan een langlopend wetgevingsproces over dit onderwerp. Vanaf 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen bij uw bv. Wat betreft bestaande aanspraken moet u als DGA belangrijke keuzes maken. Bij pensioenopbouw in eigen beheer (PEB) vormt de bv een voorziening op haar balans die de vennootschap verplicht om in de toekomst aan de DGA pensioen uit te keren. Onder andere door de lage rentestand is een toenemend verschil ontstaan tussen de commerciële waardering en de fiscale waardering. Fiscaal wordt op basis van de wet uitgegaan van een rente van 4%, commercieel van de lagere marktrente. Dat beperkt de mogelijkheid dividend uit te keren. Ook is PEB complex en weinig flexibel. Besloten is dan ook om deze vorm van pensioenopbouw uit te faseren. Vanaf 1 juli 2017 kunt u dus geen pensioen meer opbouwen bij uw bv. Bestaande pensioenaanspraken kunt u bevriezen of fiscaal gefaciliteerd afwikkelen. Kiest u voor bevriezing, dan ontvangt u op pensioendatum een pensioenuitkering van uw bv op basis van de tot 1 juli 2017 opgebouwde pensioenrechten. Afwikkelen in twee stappen Fiscaal gefaciliteerd afwikkelen kan tot 2020 en gaat in twee stappen. In de eerste stap mag u zonder belastingheffing en zonder revisierente de (vaak aanzienlijk hogere) commerciële waarde van de bestaande pensioenrechten afstempelen naar de fiscale waarde. Vervolgens zet u de fiscale waarde om in een periodieke uitkering op basis van een oudedagsverplichting (ODV) óf koopt u deze waarde af. Zet u de fiscale waarde om in een ODV, dan betaalt u over de periodieke uitkering inkomstenbelasting in box 1. Kiest u voor afkoop, dan moet u over de fiscale waarde ineens afrekenen in box 1. Daar staat tegenover dat u profiteert van een belastingkorting als u afkoopt in 2017, 2018 of 2019. Ook bent u over de afkoop geen revisierente verschuldigd. In 2017 is de korting 34,5%; in 2018 en 2019 loopt de korting terug naar respectievelijk 25% en 19,5%. De korting ziet bij nog niet ingegane pensioenen op de fiscale waarde per 31 december 2015 en bij ingegane pensioenen op de fiscale waarde op het moment van afkoop. Na afkoop kunt u het in privé ontvangen bedrag bijvoorbeeld beleggen of liquide aanhouden. Het ontvangen bedrag wordt dan jaarlijks belast in box 3. U kunt de ontvangen netto-afkoopsom ook gebruiken voor aflossing 68


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above