Page 69

RaboWijzer 2017 12

op uw hypotheek of op uw rekeningcourantschuld bij uw bv. Het is ook mogelijk de netto-afkoopsom terug te storten in uw bv. Dan wordt het rendement op deze in de bv beschikbaar blijvende middelen per saldo belast tegen ca. 40% (vennootschaps- plus inkomstenbelasting). Een variant is dat de bv u de nettoafkoopsom schuldig blijft. In dat geval moet de bv u een zakelijke rente betalen. De rente is voor de bv aftrekbaar en bij u belast in box 1. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan geeft u beiden 50% van de renteinkomsten aan. U hebt (ieder) recht op een vrijstelling van 12%. Het rendement op de in de bv beschikbaar blijvende middelen wordt ook hier per saldo belast tegen ca. 40% (vennootschaps plus inkomstenbelasting). Niet over één nacht ijs Wat is voor ú de meest voordelige keuze? Het antwoord op die vraag vereist een gedegen analyse van uw huidige en toekomstige financiële positie. Van invloed zijn niet alleen de hoogte van uw pensioenaanspraken, maar bijvoorbeeld ook de hoogte van uw andere inkomen (en aftrekposten) in box 1, de omvang van uw box 3-vermogen, uw uitgaven en het beleggingsrendement. Uit de analyses die de vermogensplanners van Rabo Schretlen Vermogensmanagement (RSVM) voor klanten gemaakt hebben, blijkt dat voor circa 65% afkoop het gunstigst is. Voor 20% is dat het omzetten in een ODV en voor de resterende 15% is dat het bevriezen van de bestaande aanspraken. Oplettendheid is geboden als het gaat om de positie van uw (ex-)partner. Deze moet uitdrukkelijk akkoord gaan met de beoogde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Daarnaast speelt het vraagstuk van passende financiële compensatie voor het eventuele verlies van (nabestaande)pensioenaanspraken van uw (ex-)partner. Is de compensatie namelijk niet passend, dan kan onder omstandigheden sprake zijn van een belaste schenking. De uitfasering van PEB stelt u als DGA dus voor een aantal belangrijke keuzes die zowel privé als voor uw bv grote gevolgen hebben. Het verdient aanbeveling om bij het maken van deze keuzes niet over een nacht ijs te gaan. ‘Gedegen analyse van financiële positie is noodzakelijk’ Wijzer · Rabobank Private Banking 69


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above