Page 71

RaboWijzer 2017 12

een rechtstreeks gevolg van. Aan internationale handel kleven ook stevige ethische dilemma’s. Zo is er een forse prikkel om geen producten uit landen te betrekken waar misstanden als kinderuitbuiting voorkomen. Aan de andere kant kan de situatie voor de allerarmsten in die landen zonder export naar rijke afzetmarkten nog veel slechter zijn. Comparatieve voordelen zijn geen constant gegeven. Zo is de automobielindustrie in ons land dankzij de robotisering weer een bron van groeiende werkgelegenheid. Niet van monteurs en lopendebandmedewerkers, maar van hoogwaardige banen in de ICT en logistiek. De verdwenen banen komen dus niet meer terug, maar er komen andere, meer hoogwaardige banen voor in de plaats. In een wereld met continu verschuivende concurrentieverhoudingen moet een economie zich dus bij voortduring kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Dit vergt onder meer een flexibele arbeidsmarkt. Ten eerste moeten de mensen die hun baan kwijtraken onder druk van de internationale concurrentie verzekerd zijn van een goede sociale zekerheid. Bovendien is het essentieel dat iedereen gedurende zijn werkzame leven eenvoudig toegang heeft tot goede mogelijkheden tot om- en bijscholing. Daartoe moet veel worden geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek en hoogwaardig onderwijs. Hierbij is het zaak dat er een klimaat wordt gecreëerd waarin de vruchten van onderzoek snel kunnen worden omgezet in praktische innovaties. Dit vereist een gericht subsidiebeleid voor innovatieve start-ups, een overheid die zijn nek uit durft te steken als ‘launching customer’ voor nieuwe toepassingen en een klimaat waarin het zo eenvoudig mogelijk is om een nieuwe onderneming te starten. Internationale vrijhandel is een belangrijke bron van welvaart, zeker voor een open economie als Nederland. Maar alleen als iedereen er volwaardig van profiteert kan worden voorkomen dat de wereld terugvalt in protectionisme. Beleidsmakers hebben dus de belangrijke taak om hiervoor te zorgen. Niet zozeer door inkomens te herverdelen, maar door iedereen de kansen te geven om te profiteren van de vooruitgang door hierin actief te participeren. ‘Protectionisme is het spiegelbeeld van vrijhandel’ Wijzer · Rabobank Private Banking 71


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above