Page 80

RaboWijzer 2017 12

Samenwerking Rabobank en Oranjefonds ‘Vermogensbeheer vraagt om maatschappelijke betrokkenheid’ Het beheerd vermogen van het Oranjefonds moet op een verantwoorde en duurzame manier worden belegd, zegt directeur van het fonds Ronald van der Giessen. ‘De Rabobank heeft de kennis en expertise in huis om dat te kunnen doen.’ Het Oranje Fonds is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het goededoelenfonds dat zich sinds 2002 op velerlei terreinen inzet om de sociale cohesie in onze samenleving te bevorderen. ‘Het is juist die sociale cohesie die leidend is om voor een bank te kiezen die zelf net zo maatschappelijk betrokken is’, zegt Van der Giessen. Hij draagt nu, na veertien jaar leiding te hebben gegeven aan het Oranje Fonds, het stokje over aan zijn opvolger Peter Douwes. Trots Terugkijkend op die veertien jaar is Van der Giessen er trots op dat het Oranje Fonds heeft aangetoond dat maatschappelijke doelen losstaan van elke politieke connotatie. ‘Het Oranje Fonds is er voor élke Nederlander. Niet alleen voor rijke mensen of mensen aan de zelfkant van de samenleving. Ook als je het goed hebt in je leven kun je behoefte hebben aan ondersteuning. Ook in Appelscha zijn er sociale vraagstukken die Den Haag niet voor mensen oplost. Dan komt het Oranje Fonds in beeld. Wij hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een fonds met een heel breed sociaal draagvlak. Daar ben ik trots op. We kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.’ Unaniem ‘Als Oranje Fonds zoeken we een bank die ook écht bij ons past’, zegt hij. ‘Wij zoeken uitdrukkelijk niet een bankier die uit het milieu komt van zuiver commerciële banken, niet een bankier die te maken heeft met de dagelijkse druk van aandeelhouderswaarde. En wij willen geen bank die haar wortels heeft in het buitenland. Wij hebben behoefte aan een Nederlandse, niet beursgenoteerde bank, die qua formaat, dekking en identiteit aansluit bij ons profiel en onze missie. Dat is maar één bank: de Rabobank. Daar zijn we het binnen onze organisatie unaniem over eens.’ Groei Van der Giessen zegt dat het Oranje Fonds flink is gegroeid de laatste jaren, mede doordat kleinere, lokale stichtingen en verenigingen zich aansloten. ‘Ook particulieren doen schenkingen, omdat zij zich identificeren met onze missie. Die schenkingen bestaan uit vermogen, maar steeds vaker ook uit vastgoed of landbouwgrond als waardevaste belegging. Als fonds investeren wij zelf ook in grond die een agrarische bestemming heeft. Ons uiteindelijke doel is om een portefeuille met 2000 hectare aan grondposities door heel Nederland te verwerven. De Rabobank is bij uitstek de partij die ons, gezien haar historie, hierbij kan adviseren.’ Maatschappelijke rol Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank: ‘In de nieuwe governance structuur hebben onze leden een grotere stem. Lokale ledenraden richten zich sterker op de lokale dienstverlening van de bank en op haar rol in de maatschappij dan voor- 80


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above