Page 81

RaboWijzer 2017 12

heen. En daar zit precies de overlap met het Oranje Fonds: beide zijn we nationaal en lokaal actief. Onze missies zijn gerelateerd aan elkaar. Beide zitten we diep in de haarvaten van de samenleving en staan we dicht bij de burger. We zijn niet uitsluitend aanspreekpunt voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen, red.), maar ook voor particulieren die goede doelen willen ondersteunen.’ Proposities Het beheren en beleggen van vermogens is niet louter een op rendement gestuurde activiteit, zegt Draijer. ‘We kijken naar de lange termijn en maken geen gebruik van huisfondsen. Dat maakt ons volledig onafhankelijk. En we kunnen beleggen op basis van stichtings- en verenigingsstatuten. Als bank hebben we een aantal proposities die heel waardevol zijn voor ANBI’s. Dat is in de eerste plaats zorgzaam omgaan met andermans vermogens. Juist daar zit de overlap met het Oranje Fonds, dat ook zorg draagt voor gelden die stichtingen, verenigingen en particulieren aan het fonds schenken. In de tweede plaats hebben wij op het gebied van structuur en governance van ANBI’s veel expertise in huis. We beheren niet alleen vermogens, maar adviseren ook hoe stichtingen en verenigingen beter kunnen worden ingericht zodat die verantwoord, duurzaam en goed kunnen worden geleid.’ Een ander aspect waarbij het Oranje Fonds en de Rabobank elkaar kunnen aanvullen en versterken is de slagvaardigheid en het tempo om projecten op het gebied van sociale participatie te realiseren, stelt Van der Giessen. ‘De Rabobank heeft voelhorens in vele lagen van de samenleving en kan daardoor een katalysator zijn om initiatieven in kortere tijd tot wasdom te brengen. De bank zet zich ook actief in voor het goede doel. Het past bij de coöperatieve gedachte om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat maakt haar tot een belangrijke partner in het maatschappelijke speelveld waar wij opereren.’ Groeiende belangstelling ‘We zien een toenemende belangstelling bij ANBI’s en particulieren om bij ons aan te kloppen’, besluit Draijer. ‘Onze maatschappelijke betrokkenheid en het feit dat we niet gericht zijn op het creëren van aandeelhouderswaarde spreekt stichtingen en verenigingen aan. Rabobank Charity Management is een groeiende tak van sport. Ons land kent meer dan 30.000 goede doelen en het blijkt niet altijd eenvoudig om in dat enorme woud de weg te vinden. Charity Management adviseert en ondersteunt klanten die minimaal 50.000 euro willen schenken of nalaten. Zij hebben behoefte daarbij geholpen te worden en de zekerheid te hebben dat hun gift ook daadwerkelijk op de juiste manier wordt besteed. Juist omdat wij een fijnmazig ledennetwerk hebben, weten ANBI’s en particulieren ons overal goed te vinden. Die laagdrempeligheid en toegankelijkheid is essentieel voor het vertrouwen in een bank. Want dat vormt de basis voor elke duurzame relatie.’ Petra van Hoeken, lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank, is onlangs toegetreden tot het bestuur van het Oranje Fonds. Meer weten? Lees de uitgebreidere versie van dit interview op rabobankpbwijzer.nl Wiebe Draijer (links) in gesprek met Ronald van der Giessen ‘Beide zitten we diep in de haarvaten van de samenleving’ Wijzer · Rabobank Private Banking 81


RaboWijzer 2017 12
To see the actual publication please follow the link above